Skraćeni naziv:
Puni naziv:
Sjedište:
MBS:
OIB:
VAT ID:
Direktor:
Osobe ovlaštene za zastupanje:

Temeljni kapital:  20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar:

Banka:

IBAN:
SWIFT (BIC):