Zubni mostovi

Zubni mostovi protetski su nadomjesci za jedan, više ili sve zube. Mogu raditi od nekoliko članova tj. zubnih krunica ili od svih članova.

Zubne proteze

Zubne proteze protetski su nadomjesci za djelomične ili potpuno bezube pacijente. One mogu biti parcijalne i potpune proteze. To su mobilni radovi.

Zubne krunice

Zubne krunice protetski su nadomjesci koji vjerno funkcijski i estetski zamijenjuju prirodne krune zuba. Izrađuju se od različitih materijala.

CAD-CAM tehnologije

CAD-CAM tehnologije – Cerec je kompjuterizirani sustav za digitalno snimanje, dizajniranje i izradu jednog ili više zuba koji bitno skraćuje vrijeme izrade.

Privremeni zubi

Privremni zubi su privremeni protetski nadomjesci koji prethode definitivnim umjetnim zubima. Izrađuju se u ordinaciji (stomatolog) ili u laboratoriju.