Zubni implantati nadomjesci su za izgubljene korijene zuba. Kada nedostaje zub, preporuka je da ga se zamijeni adekvatnim supstitutom. Optimalna terapija za izgubljeni zub je zubni implantat. Na mjestu gdje je izvađen zub kost se počinje povlačiti. Zubni implantati čuvaju vašu kost. Kako? Ugradnjom implantata kroz period od 6 mjeseci dolazi do oseointegracije implantata. To znači da je implantat srastao s kosti i na taj način čuva kost jer se ona više ne povlači.

Možemo reći da je implantat novi, umjetni korijen zuba.

Kako izgledaju zubni implantati?

Zubni implantati sastoje se od dvaju djelova:

  • titanski vijak – ugrađuje se u kost i vrši ulogu korijena zuba koji nedostaje
  • titanska nadogradnja tzv. suprastruktura ili abutment – postavlja se u implantat nakon procesa oseointegracije i zamjenjuje brušeni bataljak prirodnog zuba. Bez titanske nadogradnje ne bi se mogla postaviti zubna krunica ili most na implantat.

Zubni implantati – postupak

Ugradnja zubnog implantata je oralnokirurški zahvat i spada u područje implantologije. Naša preporuka je da to radi educirani stomatolog za implantologiju tzv. implantolog ili oralni kirurg. Ugradnja jednog implantata vrlo je brz zahvat od desetak minuta. Izvodi se u lokalnoj anesteziji  i bezbolan je.

U slučaju kada pacijent poželi odmah dobiti krunicu, a primarna stabilnost implantata je dobra, odmah opterećujemo implantat privremenom titanskom nadogradnjom. Isti dan izrađujemo privremenu zubnu krunicu u ordinaciji ili dentalnom laboratoriju. Za nadoknadu stražnjih zubi preporučujemo tzv. “potapanje” implantata da brže i sigurnije urastu u kost. Ako nije neophodno, nije ih dobro opterećivati.

Što kada nema dovoljno kosti za ugradnju implantata?

Gubitak kosti nakon vađenja zuba, upala, trauma ili drugih razloga ne mora značiti da niste kandidat za implantate. Volumen kosti potreban je implantatu da statički može podnijeti sve funkcijske sile žvakanja. U protivnom, protetski rad funkcijski ne podnosi dobro opterećenje. Postoji opasnost od periimplantitisa (upala oko implantata), loma implantata i njegove nadogradnje ili zubne krunice.

Kost je živo tkivo. U konstantnom  je dinamičnom stanju preslaganja, formiranja te resorpcije pod aktivnošću koštanih stanica. Nadogradnja kosti (augmentacija kosti) omogućuje nam da iskoristimo fiziološki potencijal organizma te da stvorimo kost tamo gdje nedostaje.

Postupci nadoknade kosti

U slučaju nedostatka kosti, kost nadoknađujemo :

  1. autolognom kostizlatni standard u koštanoj augmentacijskoj kirurgiji. Može se iskoristiti kao koštani blok tzv. graft ili u strugotinama. Presađujemo kost pacijenta iz usne šupljine (intraoralno donorsko mjesto) ili s nekog drugog mjesta na njegovom tijelu (ekstraoralno donorsko mjesto). Da bismo osigurali dostatnu količinu kosti, najčešće otvaramo sekundarno donorsko operativno područje u ustima. Kirurški uzimamo odgovarajuću količinu kosti koja je dostatna za nadogradnju.
  2. umjetnom kostiumjetno proizvedeni materijali za korekcije malih i srednjih koštanih defekata. Oni su sintetskog ili životinjskog podrijetla u granuliranom obliku. Kada je nužno, kombiniramo ih s autolognom kosti, a to dovodi do bržeg formiranja nove kosti.
  3. krvnom plazmom pacijenta (A-PRF i I-PRF)A-PRF (Advanced Platelet Rich Fibrin) i I-PRF (Injectable Platelet Rich Fibrin) inovativne su metode pomoću kojih omogućujemo biokompatibilniju, sigurniju regeneraciju kosti. Slijede protokol dr. Josepha Choukrouna. Koristimo krv pacijenta koja se centrifugira u posebnom uređaju. Odvajamo krv i plazmu te dobivamo prirodnu membranu kojom na potpuno prirodan način nadomještamo kost. To našu ugradnju implantata čini sigurnijom. Mi koristimo STICKY BONE – koštani graft te DENTIN GRAFT-samljeveni zub u uređaju Biokometa za nadogradnju kosti.

Ovim postupcima regeneriramo kost.

Sinus lift  – podizanje sinusa

Sinus lift je oralnokirurški zahvat podizanja dna sinusa radi nadogradnje kosti, potrebne za ugradnju zubnih implantata. Nedostatak kosti u stražnjoj regiji često podrazumijeva i neminovnost ovog zahvata. To je područje maksilarnih sinusa. Sinus se zbog dužeg izostanka zuba na tom mjestu može  spustiti te pneumatizacijom uzrokovati resorpciju kosti.

Ovim zahvatom radimo dvije stvari: ispunjavamo dio sinusne šupljine biomaterijalom za nadoknadu kosti te podižemo dno spuštenog sinusa.

Implantat mora biti cijelom svojom dužinom ugrađen u kost i ne smije ni jednim dijelom ulaziti u sinus. Zato se radi ovaj postupak.

Ovisno o količini kosti radimo :

  • mali sinus lift (unutarnji, zatvoreni)podizanje dna sinusa i istovremena ugradnja implantata. Naziva se još osteotom tehnikom po instrumentu kojim podižemo sinus tj. sluznicu sinusa. Odignuti prostor ispunjavamo biomaterijalom (koštanim nadomjeskom) te postavljamo implantat. Za ovaj zahvat u našoj ordinaciji primjenjujemo tehniku VERSAH koristeći VERSAH-BUR svrdla. Riječ je o posebnim svrdlima baš za ovu namjenu. Njih koristimo i za OSEODEZINFIKACIJU tj. atraumatsko proširivanje kosti radi pripreme optimalnog ležišta za ugradnju implantata.
  • veliki sinus lift (vanjski, otvoreni)podizanje dna sinusa s odgođenom ugradnjom implantata u slučaju velikog nedostatka kosti. Radimo lateral window tehniku (bočni prozor). Ako je kost dostatna za stabilnu ugradnju implantata, podižemo dno sinusa i ugrađujemo implantat. Kada nema dovoljno kosti, radi se samo sinus lift i postavlja biomaterijal te se odgađa ugradnja implantata kako se ne bi ugrozila uspješnost zahvata. Mi ovdje koristimo A-PRF (Advanced Platelet Rich Fibrin), dakle krvnu plazmu pacijenta te STICKY BONE- koštani graft za regeneraciju kosti. Činimo sve kako bi uspješnost zahvata bila na najvišem stupnju.

Upute o ponašanju nakon zahvata

Preporučujemo uzimanje tableta protiv bolova prije popuštanja anestezije. Po potrebi, oralni kirurg prepisuje antibiotik. Sasvim je normalna pojava da operirano područje još lagano krvari 24-48 sati nakon zahvata. Za to vrijeme ne ispirite usnu šupljinu. U slučaju jačeg krvarenja vršite lagani pritisak tupferom oko 1/2 sata na mjestu krvarenja.

Hladite obraz ledom i to naizmjence: deset minuta hlađenja i deset minuta pauze kako biste ublažili oteklinu, a izbjegli ozebline. U slučaju pojačane otekline drugi i treći dan, nemojte paničariti. To je normalna pojava. Nakon toga oteklina počinje splašnjavati. Kod osjetljivijih pacijenata mogući su podljevi krvi i oni mogu trajati 7 – 10 dana.

Zube koji nisu operirani, perite normalno. Naslage s operiranih zuba i zubnog mesa čistite štapićem vate namočenim u  klorheksidinsku otopinu. Nakon 24 – 48 sati počnite dvaput dnevno ispirati usnu šupljinu preporučenom  otopinom.

Sport, ronjenje, saunu i sunčanje trebalo bi izbjegavati sedam dana nakon zahvata.

Što je oseointegracija?

Kako  zubni implantati mogu biti dobro uporište za naše nove zube? Izrađeni su od titana, biokompatibilnog materijala. Zahvaljujući biokompatibilnosti te hrapavoj površini zubnog implantata, razvija se biološka stabilnost implantata. To još nazivamo sekundarnom stabilnošću. Riječ je o oseointegraciji – srastanju zubnih implantata s okolnom kosti u periodu od 3 do 6 mjeseci.  Biokompatibilnost titana i hrapavost površine implantata omogućuju urastanje koštanih stanica u mikrostrukturu površine implantata.

Upravo zato, važno je kakvi se implantati ugrađuju jer nisu svi iste kvalitete i jednako dobro obrađene površine.

Koje implantate ugraditi?

Danas je na tržištu velika ponuda jeftinih tzv. low cost implantata koji ne garantiraju dugovječnost. Sa zdravljem se ne treba šaliti ni na njemu štedjeti! Zubni implantati su doživotna investicija i ako se pacijent prema njima odnosi sukladno uputama doktora dentalne medicine, oni nas zaista, mogu poslužiti do smrti. Jako je mali postotak neuspješno oseointegriranih implantata. Uspješnost je oko 98%.

Razlozi neuspjeha mogu biti raznoliki: nepravilna oralna higijena, neodržavanje oralne higijene, neke autoimune bolesti, dijabetes, nikotin, korištenje narkotika, Chronova bolest, osteoporoza

Naše stručno mišljenje

Mi smo odabrali kvalitetne implantate – Straumann.

Suvremena tehnologija i materijali za lakše, brže i preciznije izvođenje implantoloških zahvata

Zahvaljujući suvremenoj tehnologiji ugradnja implantata pruža sigurnost nama i pacijentima da će rezultat biti uspješno ugrađen i oseointegriran implantat.

Optimalno ležište za ugradnju implantata dobivamo oseodenzifikacijom. Riječ je o traumatskom proširivanju kosti svrdlima VERSAH – BUR. To su posebna svrdla koje koristimo za interni sinus lift.

Za nadogradnju kosti koristimo koštani graft STICKY BONE i DENTIN GRAFT. DENTIN GRAFT je samljeveni zub u uređaju BIOKOMETA koji se koristi za nadogradnju kosti. Kako bismo spriječili resorpciju kosti i očuvali njen volumen, radimo prezervaciju alveole. Riječ je o operativnom zahvatu alveole koji može raditi jedino oralni kirurg.

GUIDED SURGERY – kompjuterski navođena kirurgija

GUIDED SURGERY ili kompjuterski navođena kirurgija standard je naše ordinacije kod implantoloških zahvata. Koristimo digitalni intraoralni 3D skener, informacije koje nam daje i CBCT snimke pacijentove čeljusti. Na temelju njih, unutar virtualnog sučelja planiramo tip, duljinu te nagib implantata, ali i izgled i postavu budućih zubi. Informacije se procesuiraju kao parametri koji se automatski šalju u dentalni laboratorij. Tu se izrađuje kirurška šablona na 3D printeru. Pomoću nje precizno ograničavamo dubinu bušenja te stvaramo optimalne uvjete za ugradnju implantata. Na taj način eliminira se mogućnost ljudske pogreške.

Vođena kirurgija virtulano vizualizira budući rad. Omogućuje nam predvidljivost zahvata jer ga možemo unaprijed planirati. Za sigurnost i ljepotu novog osmijeha osim stručnjaka, jako je bitna vrhunska tehnologija, kvalitetni dentalni materijali i alati koje koristimo. Mi smo se pobrinuli osigurati Vam  sve to – vrhunskog stručnjaka oralne kiurgije i implantologije, vrsne dentalne tehničarke, ultimativnu 3D tehnologiju, najkvalitetnije dentalne implantate, materijale i alat.