Kortikotomija je oralnokirurški zahvat koji se izvodi kod pacijenata čiji zubi još nisu niknuli i ne mogu se vidjeti u zubnom nizu, ali oni zaista postoje negdje u gornjoj ili donjoj čeljusti. Ovim operativnim zahvatom ubrzava se pomak zuba, a najčešće se koristi u kombinaciji s ortodontskom terapijom.

Retencija i impakcija zubi

Zubi ne mogu niknuti zbog više razloga, a to su :

 • preduboki ili krivi položaj zametka zuba
 • patološki procesi koji oštećuju zametak ili zub
 • gubitak impulsa za nicanje
 • pogrešan smjer nicanja zuba
 • genetika
 • zub srastao s okolnom kosti
 • prekobrojni zub
 • odontom (vrsta raka).

Impaktirani zubi su popuno formirani zubi kojima neka mehanička zapreka otežava ili u potpunosti sprječava nicanje. Retinirani zubi ne mogu izrasti zbog razloga koji nisu mehaničke prirode.

Najčešći impaktirani zubi su :

 • umnjaci
 • gornji očnjaci
 • donji, drugi pretkutnjaci
 • gornji središnji sjekutići.

Rezimirajmo ove dvije pojave. Nemogućnost da potpuno razvijeni zubi niknu na svojem mjestu ili bilo gdje u zubnom luku ili izvan, nazivamo retencijom ili impakcijom zubi. Retencija i impakcija zuba sprječavaju nicanje zuba, ali svaka zbog različitih razloga. Kod impakcije u pitanju su mehaničke zapreke, a kod retencije to nije slučaj.

Kortikotomija – kada se preporučuje?

Ako ortodont predlaže ovaj zahvat, obično se radi o zaglavljenom (impaktiranom) očnjaku u gornjoj čeljusti. Ponekad se može dogoditi da je nicanje  trajnih zuba onemogućeno zbog preranog gubitka mliječnih zuba. Tada se zna javiti nesrazmjer između stvarno potrebnog mjesta za nicanje i onog koje nam je na raspolaganju. U tom slučaju preporučuje se ortodontska terapija kako bi se postavljanjem aparatića za zube stvorio dovoljan prostor za nesmetano nicanje zaostalog zuba. Kortikotomijom se zatim izvlači problematičan zub.

Kortikotomija – postupak

Kortikotomija se izvodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna. Ona podrazumijeva postupak uklanjanja koštanog pokrova zuba kako bi se  ubrzalo, a samim time i olakšalo nicanje i rast zuba.

Kortikotomija je na neki način ortodontsko izvlačenje zuba. Naime, najčešće se primjenjuje kod zaglavljenih gornjih očnjaka u kombinaciji s ortodontskom terapijom. Kako to nije nimalo jednostavan zahvat, jer treba biti izrazito precizan, oralni kirurg bi trebao biti doktor koji izvodi zahvat. On u suradnji s ortodontom koji vodi pacijenta kroz ortodontsku terapiju čini dio tima.

Ortodont postavlja ortodontski aparat pomoću kojeg stvara prostor za impaktirani zub te se stabilizira cijeli zubni luk, a zatim se pristupa kortikotomiji.

 1. Oralni kirurg odiže zubno meso i pokazuje ortodontu zub u kosti.
 2. Ortodont tijekom operacije postavlja element pomoću kojeg laganom silom u mnogo seansi, u periodu od 8 16 mjeseci polako spušta zub dovodeći ga na pravilno mjesto u zubnom nizu gdje pripada.

Upute o ponašanju nakon zahvata

Pacijent treba dolaziti na redovite kontrole i voditi optimalnu oralnu higijenu. Ako osjeća bolove nakon zahvata, može uzimati lijekove protiv bolova.

Naše stručno mišljenje

Kako napreduje znanost, tako napreduje i dentalna medicina. Ortodoncija je doskočila dugotrajnoj terapiji uz pomoć kortikotomije. Činjenica da ubrzava pomak i rast zuba i do četri puta govori u prilog ovom zahvatu. Oslobađanje očnjaka koji je vrlo važan zub po svojoj snazi i funkciji, možemo zahvaliti ovom zahvatu. Dakle, preporučujemo kortikotomiju kada želimo ubrzati ortodontsku terapiju izvlačenjem retiniranog zuba.

Rijetki  su slučajevi kada se mora izvaditi impaktirani zub. Njegovo izvlačenje može izazvati oštećenja susjednih zubi i kosti pa uvijek treba dvaput promisliti. Naime, ako je zub pozicioniran tako da bi njegovo uklanjanje izazvalo veliko oštećenje kosti, a inače ne šteti susjednim zubima, preporučujemo da ga se ne dira, ali da ga se  redovito prati uz pomoć RTG snimanja na redovitim godišnjim pregledima.