Kompozitni ispuni

Kompozitni ispuni izrađuju se od kompozitnih materijala. Oni su estetski, ali i funkcionalno superiorniji u odnosu na amalgamske ispune. Mi biramo kompozit.

INLAY ONLAY OVERLAY

INLAY, ONLAY, OVERLAY keramički su protetski nadomjesci koji se rade kada se ne mogu postaviti kompozitni ispuni, a može izbjeći izrada zubne krunice.

Endodoncija – liječenje zuba

Endodoncija se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti zubne pulpe (živca). Na taj način sprječava ili odgađa vađenje zuba. Radimo strojnu endodonciju.