Dr.  Ivan Kasumović je rođen 3. rujna 1994. godine u Virovitici gdje završava osnovnu i srednju školu – smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a 2013. godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ivan Kasumović je rođen 3. rujna 1994. godine u Virovitici gdje završava osnovnu i srednju školu – smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a 2013. godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

U akademskoj godini 2017./2018. dobitnik je Rektorove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. Diplomirao 2019. godine u Zagrebu sa temom diplomskog rada „Inovativni pristupi u endodontskoj terapiji zuba”.

Stručna i praktična znanja stječe na seminarima, kongresima i radnim tečajevima.